Close

Pravilnik o zasebnosti

Spletno mesto Dental Estetic Studia (skupaj v tem dokumentu kot »Dental Estetic Studio«) se nanaša
na spletne strani, ki gostujejo na domenah in poddomenah Dental Estetic Studia in drugih sorodnih
domenah in poddomenah.

Obiskovalci spletnega mesta

Dental Estetic Studio tako kot večina drugih ponudnikov spletnih storitev zbira informacije, ki ne
omogočajo identifikacije posameznika, posebej tiste vrste, ki jo spletni brskalniki in strežniki običajno
dajejo na voljo, kot je vrsta brskalnika, izbira jezika, spletno referenčno mesto ter datum in čas vsake
zahteve obiskovalca. Namen programa Dental Estetic Studia pri zbiranju informacij, ki ne omogočajo
identifikacije posameznika, je bolje razumeti, kako obiskovalci storitve Dental Estetic Studia
uporabljajo spletno mesto. Občasno lahko Dental Estetic Studio objavi podatke, ki ne omogočajo
identifikacije osebnih podatkov, npr. z objavo poročila o trendih pri uporabi svojega spletnega mesta.

Dental Estetic Studio prav tako zbira potencialno osebne podatke, kot je IP-naslov. Dental Estetic
Studio takšnih informacij sicer ne uporablja za identifikacijo svojih obiskovalcev in razkrivanje takšnih
podatkov, temveč pod istimi okoliščinami, kot jih uporablja, in razkriva podatke, ki omogočajo
identifikacijo osebnih podatkov, kot je opisano v nadaljevanju.

Fotografije in medijski zapisi
Skladno z varstvom podatkov se lahko zahteva izbris in odstranitev fotografij izdelkov ali medijskih
zapisov, če se pacient na njih prepozna.

Zbiranje osebnih podatkov

Določeni obiskovalci Dental Estetic Studia izberejo interakcijo z Dental Estetic Studiom na načine, ki
od njih zahtevajo zbiranje osebnih podatkov. Količina in vrsta informacij, ki jih Dental Estetic Studio
zbira, je odvisna od narave interakcije. Od obiskovalcev naših forumov na primer zahtevamo, da nam
posredujejo svoje uporabniško ime in e-naslov. Dental Estetic Studio takšne podatke vedno zbira
samo v obsegu, ki je potreben ali primeren za izpolnitev namena interakcije obiskovalcev Dental
Estetic Studiom. Dental Estetic Studio ne razkriva osebnih podatkov razen tistih, opisanih v
nadaljevanju. Obiskovalci lahko vedno zavrnejo posredovanje osebnih podatkov, s katerimi je
mogoče identificirati osebne podatke, vendar morajo pri tem upoštevati, da zaradi tega morda ne
bodo mogli sodelovati v določenih aktivnostih, povezanih s spletnim mestom.

Zbirna statistika

Dental Estetic Studio lahko zbira statistiko o obnašanju obiskovalcev na svojem spletnem mestu.
Dental Estetic Studio lahko na primer razkrije, koliko prenosov določene različice obstaja, ali ugotovi,
katere dodatne vsebine so najbolj priljubljene, prek preverjanja s pomočjo rešitve api.Dental Estetic
Studio, spletne storitve, ki uporablja namestitev WordPress za preverjanje novih različic programa
WordPress in dodatkov. Dental Estetic Studio ne razkriva osebnih podatkov razen tistih, opisanih v
nadaljevanju.

Varstvo določenih osebnih podatkov

Dental Estetic Studio razkriva osebne podatke, s katerimi je mogoče identificirati posameznika, in
osebne podatke samo tistim pri svojih zaposlenih, izvajalcih del in povezanih organizacijah, ki (i) te
informacije morajo poznati, da jih lahko obdelali za Dental Estetic Studio ali zagotovili storitve,
dostopne na naslovu Dental Estetic Studia, in (ii) ki so se strinjali, da jih ne bodo razkrili drugim.
Nekateri od takšnih zaposlenih, izvajalcev del in povezanih organizacij se lahko nahajajo izven vaše
države. S pomočjo Dental Estetic Studia se strinjate s prenosom takšnih informacij njim. Dental
Estetic Studio ne bo najemal ali prodajal potencialnih osebnih podatkov, s katerimi je mogoče
identificirati posameznika, in osebnih podatkov. Dental Estetic Studio poleg svojim zaposlenim,
izvajalcem del in povezanim organizacijam, kot je opisano zgoraj, potencialne osebne podatke, s
katerimi je mogoče identificirati posameznika, in osebne podatke razkriva samo, ko to zahteva zakon
ali ko Dental Estetic Studio v dobri veri verjame, da je objava razumno potrebna za zaščito sredstev
ali pravic Dental Estetic Studia, tretjih strani ali javnosti v celoti. Če ste registrirani uporabnik
spletnega mesta Dental Estetic Studia in ste posredovali svoj e-naslov, vam lahko Dental Estetic
Studio občasno pošilja e-sporočila, s katerimi vam sporoči nove lastnosti, zahteva povratne
informacije ali vas preprosto seznani s tem, kaj se dogaja z Dental Estetic Studiom in našimi izdelki. Za
sporočanje te vrste informacij v prvi vrsti uporabljamo svoj blog, zato pričakujemo, da bomo to vrsto
e-pošte ohranili na najmanjši možni stopnji. Če nam pošljete zahtevo (na primer prek e-pošte za
podporo ali enega od naših mehanizmov za povratne informacije), si pridržujemo pravico, da jo
objavimo, da bi vam pomagali razjasniti ali odgovoriti na vašo zahtevo ali da bi nam pomagali
zagotoviti podporo drugim uporabnikom. Dental Estetic Studio izvaja vse razumno potrebne ukrepe,
da bi vas zaščitil pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spremembo ali uničenjem potencialno
osebnih podatkov, ki omogočajo identifikacijo posameznika, in osebnih podatkov.

Piškotki

Piškotek je vrsta informacij, ki jih spletno mesto shrani na računalnik obiskovalca, brskalnik
obiskovalca pa jih ob vsakem ponovnem obisku spletnega mesta temu zagotovi. Dental Estetic Studio
uporablja piškotke, da bi lahko Dental Estetic Studio obiskovalce prepoznal in spremljal, spremljal
njihovo uporabo spletnega mesta Dental Estetic Studia in njihove nastavitve za dostop do spleta.
Obiskovalci spletnega mesta Dental Estetic Studia, ki ne želijo namestiti piškotkov na svoj računalnik,

morajo svoj brskalnik nastaviti tako, da bo ta zavrnil piškotke pred uporabo spletnega mesta podjetja
Dental Estetic Studio.